keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

Καθαρισμός και απολύμανση αποκαταστάσεων

Οι λεπτομέρειες συχνά κάνουν τη διαφορά! Στο ιατρείο χρησιμοποιούμε ειδικό σύστημα της εταιρείας Bredent για τον καθαρισμό των προσθετικών αποκαταστάσεων από οποιαδήποτε οργανικά η ανόργανα υπολείμματα παραμείνουν στην επιφάνεια από τη διαδικασία της κατασκευής τους. Στο τελευταίο στάδιο πριν την τοποθέτηση των εργασιών στο στόμα, γίνεται απολύμανση τους.